ยินดีต้อนรับ

Whale Watch Kaikoura

Dive down

TH

หากต้องการจองทัวร์
โทรฟรี (ภายในนิวซีแลนด์เท่านั้น)
0800 655 121
โทร
+ 64 3 319 6767
แฟกซ์
+ 64 3 319 6545
อีเมล
res@whalewatch.co.nz
ออนไลน์

For all our guests we ask that you maintain good hygiene by making use of hand sanitiser placed around our facilities. If you are experiencing any flu like symptoms, please stay at home. Contact us if you have any questions. Be safe and be kind. 

SCHOOL HOLIDAYS SPECIAL

Child goes free with every full fare paying adult
Extended travel period between 26 June - 25 July 2021 
Discount automatically applied for direct website bookings only
Discount not applicable to the Captain's Cabin

CAPTAIN CABIN - AVAILABLE WEEKENDS & THROUGHOUT THE SCHOOL HOLIDAYS

On our vessel Te Ao Mārama

Book Now or Contact Us if you have any questions. 

Tours are available every day except Christmas Day.