ยินดีต้อนรับ
#12
#21
หากต้องการจองทัวร์
โทรฟรี (ภายในนิวซีแลนด์เท่านั้น)
0800 655 121
โทร
+ 64 3 319 6767
แฟกซ์
+ 64 3 319 6545
อีเมล
res@whalewatch.co.nz
ออนไลน์

Nau Mai Haere Mai Ki Whale Watch Kaikoura  

To check our tour availability or to secure your place now please click BOOK NOW

PLEASE NOTE THE FOLLOWING INFORMATION:

  • The tour time you have booked for is when check-in begins and is not when the tour departs, for that reason, there is no need for you to arrive at our office any earlier than at your tour time to check-in.
  • For further information on our tour, please visit FIND OUT MORE