การเช็คอิน

ทัวร์ทั้งหมดต้องพึ่งพาสภาพท้องทะเลและอากาศที่เอื้ออำนวย กัปตันของแต่ละทัวร์จะแจ้งให้เราทราบว่าจะออกทัวร์ได้หรือไม่เป็นเวลา 10 นาทีก่อนเวลาเช็คอิน โดยจะมีบอร์ดแสดงข้อมูลอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์สำรองที่นั่งและในร้านกาแฟ เพื่อแสดงสถานะการทัวร์ของแต่ละทัวร์

เมื่อทัวร์ของคุณได้รับการยืนยันแล้วและสถานะบนบอร์ดแสดงว่า ‘กำลังเช็คอินอยู่ในปัจจุบัน’ พนักงานสำรองที่นั่งของเราจะเริ่มออกบัตรเข้าชมให้แก่คุณ

หากทัวร์ของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพทะเล/อากาศไม่เอื้ออำนวย โปรดแจ้งให้พนักงานของเราทราบหากคุณต้องการเข้าร่วมในทัวร์รอบอื่น

โปรดทราบว่า เวลาทัวร์ของคุณคือเวลาที่คุณเช็คอินสำหรับทัวร์ของคุณ ไม่ใช่เวลาออกเดินทาง

คุณสามารถชำระเป็นเงินสด EFTPOS เช็คเดินทางนิวซีแลนด์ดอลลาร์ และบัตรเครดิตหลัก ๆ ทั้งหมดยกเว้นบัตร Diners คุณจะได้รับบัตรโดยสารและใบเสร็จการสำรองที่นั่ง ให้ใช้บัตรโดยสารสำหรับขึ้นรถโค้ชและเรือ โปรดเก็บใบเสร็จการสำรองที่นั่งไว้สำหรับกรณีที่มีการยกเลิกหรือคืนเงิน

ตามปกติแล้ว กระบวนการเช็คอินจะใช้เวลา 30 นาที

คุณจะได้รับฟังข้อมูลสรุปด้านความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง จะมีดีวีดีให้ชมพร้อมคำบรรยาย แต่จะเป็นเสียงพากย์ภาษาอังกฤษเท่านั้น

การขนส่งโดยรถโค้ชของ Whale Watch สู่ท่าเรือ

หลังจากที่เช็คอินและรับฟังสรุปข้อมูลด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชของ Whale Watch จะพาคุณไปยังท่าเรือเซาธ์เบย์ เรือสำหรับทัวร์ของคุณจะออกเดินทางจากที่นี่

จุดออกเดินทางของรถโค้ชอยู่ด้านนอก Flukes Café

การเดินทางไปยังเซาธ์เบย์ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที คุณจะได้รับการต้อนรับโดยพนักงานประจำเรือภาคพื้นทะเลของ Whale Watch และพวกเขาจะพาคุณขึ้นสู่เรือของคุณ

Flukes Cafe7

PLEASE NOTE THE FOLLOWING

We are undertaking a number of building renovations at our Whaleway Station terminal to improve the visitor experience. 

  • Our main entry point to the building is closed for renovations and enlargement, access into the building is via the seafront side of the building (this is sign posted)
  • Our public toilets are closed for renovation and enlargement, we currently have portaloo's available (these are sign posted)

We apologies for any inconvenience caused by these building renovations.

FIND OUT MORE