รายละเอียดสำหรับทัวร์

พนักงานประจำเรือภาคพื้นทะเลของ Whale Watch ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนสี่คนดังต่อไปนีั้:

  • กัปตัน
  • พนักงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  • พนักงานดูแลด้านความปลอดภัย และ
  • ผู้บรรยาย

จุดสำคัญหลักของทัวร์ของคุณคือ การค้นหาตำแหน่งของวาฬหัวทุยยักษ์เพื่อที่จะได้ชมมัน โดยเฉลี่ยแล้วเรามักจะพบวาฬ 1 ถึง 2 ตัว ต่อหนึ่งทัวร์เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาที่วาฬสามารถอยู่ใต้ผิวน้ำ ในไคคูรา ระยะเวลาการดำน้ำของวาฬหัวทุยอยู่ในช่วงระหว่าง 40-60 นาที ส่วนใหญ่แล้ว วาฬหัวทุยที่มักจะถูกพบที่บริเวณนอกแนวชายฝั่งของเราจะเป็นตัวผู้ทั้งหมด วาฬเหล่านี้มักรวมตัวกันเป็นฝูงอย่างหลวม ๆ โดยรักษาระยะห่างระหว่างวาฬแต่ละตัวหลายไมล์ ดังนั้นการได้พบวาฬมากกว่า 1 หรือ 2 ตัว ต่อทริป จึงถือได้ว่าเป็นโชคอย่างแท้จริง ประมาณ 80% ของวาฬและโลมาชนิดต่าง ๆ ของโลกจะอพยพผ่านแนวชายฝั่งของเรา ดังนั้น ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามตามที่กำหนด นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เช่น วาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale) วาฬฟิน (Fin) วาฬเซ (Sei) วาฬหลังค่อม (Humpback) วาฬมิงค์ (Minke) วาฬนำร่อง (Pilot) วาฬออร์ก้า (Orca) และวาฬเซาเทิร์นไรท์ (Southern Right Whale) โลมาทั่วไป โลมาปากขวด (Bottlenose Dolphin) โลมาวาฬเซาเทิร์นไรท์ (Southern Right Whale Dolphin) แมวน้ำช้าง (Elephant Seal) และแมวน้ำเสือดาว (Leopard Seal)

กัปตันเรืออาจตัดสินใจเคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝั่งและดูว่าจะสามารถพบสิ่งมี ชีวิตในทะเลชนิดอื่น ๆ อีกหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเวลาที่เหลือหลังจากที่พบวาฬหัวทุยแล้ว สัตว์ในท้องทะเลที่อาจได้พบเห็นคือโลมาดัสกี (Dusky Dolphin) และโลมาเฮกเตอร์ (Hector Dolphin) รวมทั้งแมวน้ำขนนิวซีแลนด์ (New Zealand Fur Seal) เมืองไคคูรายังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของบรรดานกท้องทะเลลึกชนิดต่าง ๆ ของโลกถึงประมาณ 75% ซึ่งรวมถึงนกรอยัลอัลบาทรอส (Royal Albatross) นกมอลลีมอว์คอัลบาทรอส (Mollymawk Albatross) นกจมูกหลอดยักษ์ขั้วโลกใต้ (Petrel) นกจมูกหลอด (Shearwater) นกไพรออน (Prion) นกฟุลมาร์ (Fulmar) นกแกนเน็ต (Gannet) นกนางนวลแกลบ (Tern) และนกกระสา (Heron)

whale species

Wide variety of marine life that can be sighted off the Kaikoura Coastline

PLEASE NOTE THE FOLLOWING

We are undertaking a number of building renovations at our Whaleway Station terminal to improve the visitor experience. 

  • Our main entry point to the building is closed for renovations and enlargement, access into the building is via the seafront side of the building (this is sign posted)
  • Our public toilets are closed for renovation and enlargement, we currently have portaloo's available (these are sign posted)

We apologies for any inconvenience caused by these building renovations.

FIND OUT MORE