การเช็คอิน

ทัวร์ทั้งหมดต้องพึ่งพาสภาพท้องทะเลและอากาศที่เอื้ออำนวย กัปตันของแต่ละทัวร์จะแจ้งให้เราทราบว่าจะออกทัวร์ได้หรือไม่เป็นเวลา 10 นาทีก่อนเวลาเช็คอิน โดยจะมีบอร์ดแสดงข้อมูลอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์สำรองที่นั่งและในร้านกาแฟ เพื่อแสดงสถานะการทัวร์ของแต่ละทัวร์

เมื่อทัวร์ของคุณได้รับการยืนยันแล้วและสถานะบนบอร์ดแสดงว่า ‘กำลังเช็คอินอยู่ในปัจจุบัน’ พนักงานสำรองที่นั่งของเราจะเริ่มออกบัตรเข้าชมให้แก่คุณ

หากทัวร์ของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพทะเล/อากาศไม่เอื้ออำนวย โปรดแจ้งให้พนักงานของเราทราบหากคุณต้องการเข้าร่วมในทัวร์รอบอื่น

โปรดทราบว่า เวลาทัวร์ของคุณคือเวลาที่คุณเช็คอินสำหรับทัวร์ของคุณ ไม่ใช่เวลาออกเดินทาง

คุณสามารถชำระเป็นเงินสด EFTPOS เช็คเดินทางนิวซีแลนด์ดอลลาร์ และบัตรเครดิตหลัก ๆ ทั้งหมดยกเว้นบัตร Diners คุณจะได้รับบัตรโดยสารและใบเสร็จการสำรองที่นั่ง ให้ใช้บัตรโดยสารสำหรับขึ้นรถโค้ชและเรือ โปรดเก็บใบเสร็จการสำรองที่นั่งไว้สำหรับกรณีที่มีการยกเลิกหรือคืนเงิน

ตามปกติแล้ว กระบวนการเช็คอินจะใช้เวลา 30 นาที

คุณจะได้รับฟังข้อมูลสรุปด้านความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง จะมีดีวีดีให้ชมพร้อมคำบรรยาย แต่จะเป็นเสียงพากย์ภาษาอังกฤษเท่านั้น

การขนส่งโดยรถโค้ชของ Whale Watch สู่ท่าเรือ

หลังจากที่เช็คอินและรับฟังสรุปข้อมูลด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชของ Whale Watch จะพาคุณไปยังท่าเรือเซาธ์เบย์ เรือสำหรับทัวร์ของคุณจะออกเดินทางจากที่นี่

จุดออกเดินทางของรถโค้ชอยู่ด้านนอก Flukes Café

การเดินทางไปยังเซาธ์เบย์ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที คุณจะได้รับการต้อนรับโดยพนักงานประจำเรือภาคพื้นทะเลของ Whale Watch และพวกเขาจะพาคุณขึ้นสู่เรือของคุณ

Flukes Cafe7